• Veilig voor mens en dier
  • It's about details!
  • Eigen service & reparatiedienst

Voeding & klauwen

Gezonde klauwen worden voor een groot deel bepaald door het rantsoen. Biotine, zink en mangaan spelen een grote rol. Zink en biotine zijn beide nodig voor de vorming van keratine. Keratine is essentieel voor het vormen van harde klauwen, waardoor de kans op niet-infectieuze aandoeningen kleiner wordt, zoals zoolbloedingen, witte lijn defecten of chronische klauwbevangenheid.

Wat het rantsoen betreft let op de volgende zaken:

  • Zorg voor voldoende structuur in het rantsoen om pensverzuring tegen te gaan.
    – Een slecht functionerende pens produceert te weinig biotine (wat essentieel is voor keratine vorming).
    – Kuilgras dat arm is aan ruwe celstof (< 225) en te fijn gehakselde snijmaïs (<0,8 cm) kunnen problemen geven
  • De koeien moeten dag en nacht over goed ruwvoer kunnen beschikken
  • Zorg ervoor dat het rantsoen niet te veel eiwit bevat. Een graadmeter voor de verwerking van eiwit is het ureumgehalte van de tankmelk (norm: 20-25)
  • Mineralen moeten in de juiste hoeveelheid aanwezig zijn in het rantsoen

Naast het rantsoen is de belasting van de klauw ook een risicofactor. Zo bevordert een zachte en droge ondergrond klauwgezondheid, er is dan minder kans op beschadigingen aan de klauwen. Daarnaast moet een koe gemiddeld 12 tot 14 uur per dag kunnen liggen. Staand lang moeten wachten voor de melkstal op een betonnen vloer is nadelig voor de klauwen, en kan teweegbrengen dat 12 uur liggen per dag niet haalbaar is.

Behandel oplossingen