• Veilig voor mens en dier
  • It's about details!
  • Eigen service & reparatiedienst

Wat valt binnen de garantie?

Op alle producten die u bij ons koopt, geldt altijd de wettelijke garantie.

Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer u een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, bieden we u zo snel mogelijk een passende oplossing. Afhankelijk van het artikel doen wij dit door vervanging, reparatie of terugbetaling.

Naast de wettelijke garantie geldt voor bepaalde artikelen de fabrieksgarantie. Een fabrieksgarantie is een extra garantie die wordt gegeven door de importeur of fabrikant. De fabrikant of importeur kan zelf voorwaarden stellen aan deze garantie. Ook is de garantieduur afhankelijk van de fabrikant. De garantietermijn wordt op de webshop weergegeven per product.

Garantie is niet van toepassing bij/op:

  • Schade als gevolg van onjuist of nalatig gebruik
  • Beschadiging door nalatig onderhoud of onoordeelkundig gebruik
  • Onderdelen getroffen door slijtage
  • Producten waarvan de (wettelijke) garantietermijn is verstreken